VZW Benefiet Haïti

Art Management steunt VZW Benefiet Haïti. 

Haïti is één van de armste land van het westelijk halfrond. Vzw Benefiet Haïti werkt samen met de lokale bevolking aan een viertal projecten.

Onder deze Projecten vallen heel wat doelgroepen. Zo ook plaatselijke kunstenaars. 

Op 12 Januari 2010 voltrok aldaar een ramp. Namelijk een heel zware aardbeving. Grote delen van Haïti lagen in puin. De reeds arme bevolking kon en kan nog steeds de werder opbouw niet alleen aan. 

VZW Benefiet Haïti helpt hierin door plaatselijke kleine projecten op te zetten en verder ondersteuning te bieden. Projecten in handen van de bevolking zelf. 

Art Management wil zijn steentje bijdragen. Hoe?

Door fondsen werving in de eerste plaats. Met deze fondsen koopt Art Management materialen aan voor plaatselijke kunstenaars. Schildersdoeken, verf, penselen, schildersezelfs, tekenpapier, tekengerief, klei voor keramiek, en nog veel meer. 

Art Management levert dit matreiaal aan bij VZW Benefiet Haïti. Vertegenwoordigers van de VZW reizen meermaals per jaar af naar de plaatselijke Projecten welke zij ondersteunen. Daar verdelen zij aangekochte materialen aan plaatselijke projecten waaronder nu ook kunstenaars. 

Hoe verkopen wij kunst uit Haïti? 

VZW Benefiet Haïti brengt na elk bezoek ter plaatse kunstwerken mee naar België. Art Management nam de taak op zich deze te koop aan te bieden. Opbrengsten uit verkopen worden via de VZW terug bezorgd aan de kunstenaars. Kunstenaars gebruiken deze middelen om in de eerste plaats hun leef omstandigheden aan te pakken. Hiermee bouwen zij betere huizen. Voorzien ze zelf levensmiddelen voor hun gezin. De VZW ziet erop toe, dat deze middelen juist terecht komen en correct besteed zijn. 

In 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. Nu nog steeds leeft 70% van de bevolking in armoede en slapen meer dan 50 000 Haïtianen in tentenkampen.

Benefiet Haïti is ontstaan in de naschokken van deze grote aardbeving. We werken samen met de lokale bevolking om hulp te bieden aan kansarmen en hun te ondersteunen in hun bestaan. Met onze projecten streven we ernaar de meest kwetsbare kinderen opleiding te laten volgen, aangepast aan hun persoonlijke mogelijkheden. We kiezen bewust voor kleinschalige projecten met persoonlijke opvolging.

 

Onze projecten

De school van Pastoor Ernst biedt plaats aan 200 leerlingen lager onderwijs. In 2011 realiseerde Benefiet Haïti de heropbouw van de school. Elk jaar dragen we ons steentje bij om het voortbestaan van de school te garanderen.

Voetbalschool AST geeft 500 kinderen een reden tot bestaan. Gezien Geert Van Iseghem, oprichter van onze vzw, ook UEFA trainer is, kunnen we naast materiaal ook kennis delen en instaan voor opleiding van de coaches.

Espace Timoun verleent opvang aan 50 straatkinderen. Door te voorzien in weekend en vakantieopvang hebben de kinderen toch toegang tot enige vorm van onderwijs en algemene vorming.

Marie Stinzie helpt kinderen met een fysieke of mentale tekortkoming integreren in de maatschappij. Aan de hand van knutsel-, kook- en naaiateliers leren deze kinderen nieuwe vaardigheden.

 

In de rand van onze werking maakten we kennis met Germinal Vilson. Vilson is naast coach bij de voetbalschool AST ook kunstschilder. Samen met collega schilders Felix en Rinvil wil hij zich inzetten voor onze werking.

Marckenson Rinvil is geboren op 20 oktober 1985. Hij schildert surrealistische en realistische werken op doek. Vooral abstracte onderwerpen en kleurrijke vrouwenportretten. Hij laat zich inspireren door zijn leermeester Joseph Jeons Termitus.

Emmauel Felix is geboren op 3 februari 1992. Hij is kunstschilder en maakt moderne kunstwerken met gerecycleerde materialen. Hij leeft in één van de armere wijken van Carrefour. Door zijn kunstwerken achter te laten in de straten van de wijk slaagt hij erin de leefwereld van de meest kwetsbaren kleur te geven.

Germinal Vilson is geboren op 24 november 1982. Hij schildert impressionistisch werk en abstracte kunst. Hij laat zich inspireren door zijn leermeester Jean Pierre Auguste en door de Haïtiaanse cultuur. Ook de schilder-schrijver Frank Etienne geeft hem inspiratie.

Terwijl Felix en Rinvil meer academisch werk leveren en hun aandacht op de techniek vestigen, schildert Vilson meer filosofische werken.

 

Vandaag maakten wij vanuit Art On Tour welke omgevormd is naar Art Management reeds een som over van 640 euro ten voordele van VZW Benefiet Haïti.

 

Meer info over de VZW kijk dan op volgde website.

www.benefiethaiti.be

 

Eén van de kunstenaars is Germinal Vilson en woont in  Ville De Port-Au-Prince, Ouest, Haiti