Samenwerking Art Management, VDK Spaarbank en Benefiet Haïti.

In 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. Nu nog steeds leeft 70% van de bevolking in armoede en slapen meer dan 50 000 Haïtianen in tentenkampen.

Benefiet Haïti is ontstaan in de naschokken van deze grote aardbeving. We werken samen met de lokale bevolking om hulp te bieden aan kansarmen en hun te ondersteunen in hun bestaan. Met onze projecten streven we ernaar de meest kwetsbare kinderen opleiding te laten volgen, aangepast aan hun persoonlijke mogelijkheden. We kiezen bewust voor kleinschalige projecten met persoonlijke opvolging.

 

Onze projecten

De school van Pastoor Ernst biedt plaats aan 200 leerlingen lager onderwijs. In 2011 realiseerde Benefiet Haïti de heropbouw van de school. Elk jaar dragen we ons steentje bij om het voortbestaan van de school te garanderen.

Voetbalschool AST geeft 500 kinderen een reden tot bestaan. Gezien Geert Van Iseghem, oprichter van onze vzw, ook UEFA trainer is, kunnen we naast materiaal ook kennis delen en instaan voor opleiding van de coaches.

Espace Timoun verleent opvang aan 50 straatkinderen. Door te voorzien in weekend en vakantieopvang hebben de kinderen toch toegang tot enige vorm van onderwijs en algemene vorming.

Marie Stinzie helpt kinderen met een fysieke of mentale tekortkoming integreren in de maatschappij. Aan de hand van knutsel-, kook- en naaiateliers leren deze kinderen nieuwe vaardigheden.

 

In de rand van onze werking maakten we kennis met Germinal Vilson. Vilson is naast coach bij de voetbalschool AST ook kunstschilder. Samen met collega schilders Felix en Rinvil wil hij zich inzetten voor onze werking.

Marckenson Rinvil is geboren op 20 oktober 1985. Hij schildert surrealistische en realistische werken op doek. Vooral abstracte onderwerpen en kleurrijke vrouwenportretten. Hij laat zich inspireren door zijn leermeester Joseph Jeons Termitus.

Emmauel Felix is geboren op 3 februari 1992. Hij is kunstschilder en maakt moderne kunstwerken met gerecycleerde materialen. Hij leeft in één van de armere wijken van Carrefour. Door zijn kunstwerken achter te laten in de straten van de wijk slaagt hij erin de leefwereld van de meest kwetsbaren kleur te geven.

Germinal Vilson is geboren op 24 november 1982. Hij schildert impressionistisch werk en abstracte kunst. Hij laat zich inspireren door zijn leermeester Jean Pierre Auguste en door de Haïtiaanse cultuur. Ook de schilder-schrijver Frank Etienne geeft hem inspiratie.

Terwijl Felix en Rinvil meer academisch werk leveren en hun aandacht op de techniek vestigen, schildert Vilson meer filosofische werken.

 

Art On Tour (Art Management) en Benefiet Haïti slaan de handen in elkaar. Samen met VDK Spaarbank Zottegem. Trachten Art Management en Benefiet Haïti kunst uit Haïti in België te introduceren. Opbrengst kunstwerken gaat integraal naar aankoop nieuwe materialen.