Deelname projecten voor kunstenaars

U wenst als kunstenaar deel te nemen aan onze projecten?

Vraag ons inschrijf formulier aan. 

Voorwaarden deelname.

* Over voldoende variabele kunstwerken beschikken.

* Bereid zijn om in beurtrollen of samen de expo ruimtes op te houden voor publiek.

* Lidgeld op tijd betalen. Indien het commissieloon op verkoop kunstwerken het lidgeld overstijgt krijgt u het lidgeld voor 80% terug.